Rugpijn is een veelvoorkomende klacht. Tussen de 60% en 90% van de bevolking maakt een of meer periodes door. Rugpijn kan plotseling of geleidelijk ontstaan. In de meeste gevallen gaat de pijn vanzelf weer over maar als dit niet gebeurt kan het zinvol zijn advies te vragen.

Een veel gehanteerde verklaring is dat rugpijn te maken heeft met overbelasting van pijngevoelige structuren in en rond de wervelkolom, zoals tussenwervelschijven, gewrichten, spieren en het gevoeliger worden van het centrale zenuwstelsel. In verreweg de meeste gevallen is er geen duidelijke oorzaak aan te tonen. Röntgenfoto’s of MRI’s zullen vaak afwijkingen laten zien, maar dat wil niet direct zeggen dat deze ook de klachten verklaren. Soms is het onderzoek volledig normaal. Rugpijn gaat soms gepaard met angst voor pijn en bewegen en ongerustheid over het beloop. Ook aanwezigheid van depressieve gevoelens en psychische stress kunnen het herstel belemmeren. Wanneer er geen eenduidige oorzaak te vinden is die de pijn verklaart en de rugpijn bestaat langer dan 3 maanden, spreken wij van chronische rugpijn. Ook wanneer de rugpijn wel te verklaren is in termen van (weefsel)schade, maar de medisch specialisten inschatten dat u door een operatie of pijnbehandeling niet van de pijn af zult komen, spreken we van chronische rugpijn.

Als u door de specialist van het rugnetwerk Zwolle wordt doorverwezen, komt u bij één van de rugspecialisten terecht. Samen met de therapeut wordt er een behandelplan opgesteld. Met chronische pijn is één van de behandelmethodes trainen op basis van graded activity.

Graded activity

Door pijn is er soms sprake van inactiviteit. Mensen met chronische pijn kunnen door bewegingsangst in een negatieve cirkel komen. Als men ervaart dat het bewegen pijn doet gaat men uit angst voor de pijn minder bewegen met als gevolg: nog meer pijn.

Omdat er niet of nauwelijks bewogen wordt, ontstaat het zogenaamde disuse-syndroom. De conditie (belastbaarheid) neemt nog meer af en pijn beheerst het denken en doen. Om de vicieuze cirkel te doorbreken moet er juist bewogen worden, aan de hand van een voor u opgesteld oefenschema gaat u steeds een stapje verder. U begint op een veilig, laag beginniveau dat met stapjes – graded – wordt opgevoerd tot het eindniveau.

Begrijp de Pijn!

Op de volgende website* kunt u op een eenvoudige, maar wel wetenschappelijk onderbouwde manier, een gratis online cursus volgen over het begrijpen van (chronische of langdurige) pijnklachten. De cursus is een initatief van de Retrain Pain Foundation en bezit in totaal 8 cursussen van 1-2 minuten. Eenvoudig en snel om met een andere blik naar uw pijnklachten te kijken en terug te keren naar het leven dat u wilt leven!