Wat is ergotherapie

Vanuit de ergotherapie kijken we naar alle dagelijkse activiteiten die van betekenis zijn voor iemand. Vanwege een ziekte, aandoening of cognitieve problemen kunnen mensen soms beperkingen ervaren bij het uitvoeren van deze activiteiten. Dit kunnen activiteiten zijn in de domeinen zelfverzorging, werk en vrijergotherapiee tijd. Bij de ergotherapie proberen we samen met u mogelijkheden te vinden waarmee u (opnieuw) deze activiteiten uit kan voeren. Het uitgangspunt hierbij is voornamelijk het vergroten van de zelfredzaamheid en het kunnen deelnemen aan de samenleving.

Voor wie is ergotherapie

Ergotherapie is direct toegankelijk voor iedereen die problemen ervaart in de uitvoer van dagelijkse activiteiten. Bijvoorbeeld als gevolg van: ouderdomsklachten, hersenletsel, neurologische aandoeningen, Covid-19, dementie, handletsel, reuma, vertraagde ontwikkeling (bij kinderen), vermoeidheidsklachten, problemen op werk en spierziekten. Het is vanzelfsprekend ook mogelijk vanwege andere redenen contact op te nemen of op verwijzing van een (huis)arts een afspraak te maken.

Behandeltraject

Over het algemeen begint de ergotherapie met een intake. Dit is een kennismakingsgesprek waarbij de belangrijkste dagelijkse activiteiten, hulpvragen en mogelijke vervolgstappen worden besproken. Hierbij komt ter sprake tegen welke moeilijkheden u aanloopt in de dagelijkse activiteiten, welke factoren hierin een rol spelen, welke ondersteuning u krijgt van uw omgeving of hen moet bieden en wat ervoor nodig is dat u uzelf weer kunt redden. Aan het eind van dit gesprek stelt de ergotherapeut samen met u de behandeldoelen op om aan verder te werken.

De vervolgafspraken kunnen bijvoorbeeld bestaan uit:

  • Het trainen van specifieke vaardigheden.
  • Leren op een andere manier de activiteit uit te voeren.
  • Strategieën inzetten waardoor een taak effectiever uitgevoerd kan worden.
  • Het aanpassen van de omgeving.
  • Het inzetten en leren gebruiken van een hulpmiddel.
  • Voorlichting geven aan mantelzorgers en andere betrokkenen.
  • Advisering op het gebied van ergonomisch werken en belasting-belastbaarheid.
  • Arm-handfunctie training.
  • Ondersteuning bij de aanvraag van hulpmiddelen en woningaanpassingen.

Afspraken kunnen plaatsvinden op de praktijk, bij u aan huis of op een andere locatie. Dit is afhankelijk van de hulpvragen die u heeft. Een afspraak aan huis kan bijvoorbeeld van meerwaarde zijn wanneer de hulpvragen voornamelijk in de thuissituatie liggen, dan kan gelijk in de eigen omgeving geoefend/geadviseerd worden.

Meer informatie over vergoedingen van ergotherapie, vindt u hier.