ergotherapie

Ergotherapie is gericht op zelfstandigheid. Als volwassene zijn er veel aspecten in je leven waar je zelfstandig in moet/wilt zijn. Je werk, het huishouden, zorg voor partner en/of kinderen, hobby’s, sport.  Door omstandigheden kan dit soms moeite kosten. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een ziekte of chronische aandoening, overbelasting of een trauma. Ook kan de zorg voor iemand in uw omgeving toenemen en moeite kosten, zoals bij dementie of parkinson.

Met de ergotherapeut wordt gekeken wat de problemen en mogelijkheden /wensen zijn. Samen wordt aan doelen gewerkt. Soms door training en advies, een andere keer door een aanvraag voor een voorziening in huis of op de werkplek te doen.

De therapie kan bijvoorbeeld bestaan uit

 • Training van een aangedane arm (na een beroerte) om deze weer in te kunnen zetten bij de dagelijkse activiteiten.
 • Training van een aangepaste hobby (bijvoorbeeld éénhandig breien of fotograferen)
 • Ergonomische adviezen over werk en werkplek
 • Advies en aanvraag van voorzieningen in huis
 • Aanvraag scootmobiel en scootmobieltraining
Iedereen wordt ouder en graag willen we dat iedereen die ouder wordt, ook zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Vanuit de praktijk is één van de aandachtspunten het behandelen, adviseren en ondersteunen van thuiswonende dementerenden en de mantelzorgers.

We zien vaak dat door de cognitieve beperking het zelfstandig functioneren achteruit gaat.

Bijvoorbeeld blijft het uitvoeren van de praktische handelingen goed mogelijk, maar wordt het moeilijker om de structuur en de dagindeling de handhaven. Soms kan ook juist het praktische handelen moeilijk worden, hierbij kunt u denken aan het zetten van koffie, het bereiden van een maaltijd, wassen en aankleden of het huishoudelijk werk.

Bij de therapie kijken we wat goed gaat en op welk punt u vastloopt of niet meer verder kunt. Wat is bijvoorbeeld nodig om thuis te kunnen functioneren en een zo goed mogelijke kwaliteit van leven te hebben.

Denk hierbij aan structuur en dagindeling terugbrengen in het dagelijks ritme, gebruik maken van hulpmiddelen voor veiligheid en zelfstandigheid, strategietraining voor het uitvoeren van praktische handelingen.

Punten waar de therapie zich op kan richten zijn

 • Strategie training voor het uitvoeren van praktische handelingen (gezamenlijk zoeken naar een goede benadering en strategie die helpt om zelfstandig te kunnen functioneren)
 • Praktische handelingen trainen (herhalen van een activiteit met handige tips voor het uitvoeren)
 • Structuur en dagindeling terugbrengen in het dagelijkse ritme
 • Ondersteunen van de mantelzorger
 • Begeleiden en adviseren bij het aanvragen van hulpmiddelen/voorzieningen
 • Woningaanpassingen uitvoeren en begeleiden bij de aanvraag.
 • Vervoer (als het verplaatsen binnens- of buitenshuis niet meer zelfstandig gaat)

Meer informatie over vergoedingen van ergotherapie, vindt u hier.