Ergotherapie richt zich op zelfredzaamheid en op betekenisvolle activiteiten.

Dit is (dus) voor iedereen verschillend. Voor ieder persoon, in iedere situatie. Wanneer er kanker wordt geconstateerd ga je een traject in waarin alles verandert. Vaak toewerkend naar herstel, maar ook wanneer dit niet (meer) mogelijk is, wordt meestal een behandeling gestart.
Dit kan betekenen dat je te maken krijgt met praktische problemen zoals bijvoorbeeld moeite om je jas aan te doen door een okselkliertoilet, maar ook een meer globaal probleem als “te weinig energie hebben” door chemotherapie om je werk te kunnen uitvoeren of voor je kinderen te zorgen.
De ergotherapeut kan je in deze problemen helpen praktische oplossingen te vinden en eventueel te regelen en zoeken naar een goede manier om de balans te houden/krijgen. Vaak toewerkend naar herstel, maar ook wanneer dit niet (meer) mogelijk is

De ergotherapeut zal met u kijken wat goed gaat en wat moeite kost of niet (meer) lukt en wat daarin voor u belangrijke handelingen of activiteiten zijn.
De behandeling kan praktisch zijn waarbij u advies krijgt en training om een activiteit zelfstandig te kunnen uitvoeren of waarbij de ergotherapeut met u een aanvraag doet voor een aanpassing bij de WMO.

De behandeling

De behandeling kan gericht zijn op het vinden van balans in uw dagelijkse activiteiten in relatie tot uw energieniveau. U leert bijvoorbeeld hoeveel energie iets u kost en samen met uw ergotherapeut te onderzoeken of dit anders kan of hoe u voldoende energie kunt opbouwen.
Ook kan de ergotherapeut mantelzorgers ondersteunen en adviseren.

Bij (de behandeling van) kanker zien we dat vermoeidheid een grote beperking kan geven in het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten.
Verder kan na een operatieve ingreep er een fysieke beperking, zoals stijfheid, oedeem en pijn ontstaan waarvoor revalidatie noodzakelijk is.

Onze ergotherapeuten werken bij Louwen en Muilwijk in een team met oncologie-fysiotherapeuten. Zij zijn geschoold in de gevolgen van de oncologie en aangesloten bij het oncologie-netwerk “onco-in-balans”.

Informatie over vergoedingen van ergotherapie, vindt u hier.