Fysiotherapie zit gedeeltelijk in het basispakket van de zorgverzekering. Wat u precies vergoed krijgt, hangt af van de reden waarom u fysiotherapie heeft. Dit kunt u nagaan in uw polis, of u kunt ernaar informeren bij uw zorgverzekeraar. U kunt zich aanvullend verzekeren voor fysiotherapie die niet in de basisverzekering is opgenomen.

Basisverzekering

Vergoeding fysiotherapie jongeren tot 18 jaar.
Bent u jonger dan 18 jaar, dan gelden de volgende regels:

  • U krijgt de eerste 9 behandelingen voor fysiotherapie vergoed. Hebben deze behandelingen niet het gewenste resultaat? Dan vergoedt uw zorgverzekeraar eventueel meer behandelingen (maximaal 9).
  • Heeft u bepaalde chronische aandoeningen, dan krijgt u alle behandelingen voor fysiotherapie vergoed. Een overzicht van chronische aandoeningen die voor vergoeding in aanmerking komen staat op de zogenaamde chronische lijst Borst. Sommige behandelingen worden een maximaal aantal maanden vergoed. Dit kunt u navragen bij uw fysiotherapeut.

Vergoeding fysiotherapie 18 jaar en ouder.

  • Als u een bepaalde chronische aandoening heeft, krijgt u fysiotherapie en oefentherapie vergoed vanaf de 21e behandeling. U betaalt de eerste 20 behandelingen dus zelf. Let op: de 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar. De ‘chronische lijst’ biedt een overzicht van chronische aandoeningen die voor vergoeding in aanmerking komen.
  • Voor vergoedingen uit de basisverzekering zal uw zorgverzekeraar het eigen risico berekenen wat voor 2022 is vastgesteld op € 385,-.

Klik hier voor een overzicht van chronische aandoeningen.

Aanvullende verzekering voor fysiotherapie

Met uitzondering van de vergoeding bij “chronische” aandoeningen vanaf de 21e behandeling en de beschreven aandoeningen hieronder, wordt fysiotherapie niet uit het basispakket van de zorgverzekering vergoed.

Het is dan ook aan te raden u hiervoor aanvullend te verzekeren. De zorgverzekeraars bieden hiervoor diverse aanvullende pakketten aan. Houd er rekening mee dat aanvullende verzekeringen bij de meeste zorgverzekeraars alleen vóór 1 januari afgesloten of gewijzigd kunnen worden, voor het volgende kalenderjaar.

Ook de 20 behandelingen die u bij een “chronische” indicatie zelf moet betalen kunnen (evt. gedeeltelijk, afhankelijk van het verzekerde bedrag) uit uw aanvullende verzekering vergoed worden.