Wanneer het voor u niet mogelijk is om naar de praktijk te komen, kan de zorg ook aan huis worden aangeboden. Wanneer er een indicatie is voor een behandeling thuis dan is hiervoor een verwijzing nodig van een arts.