Vergoedingen via de verzekeraar

De praktijk heeft contracten met zorgverzekeraars en de meeste behandelingen kunnen dat ook rechtstreeks worden gedeclareerd via een beveiligd systeem. In de basisverzekering zit een volledige vergoeding voor 10 uur ergotherapie. De zorgverzekeraar brengt hiervoor uw eigen risico in rekening. Een aantal aanvullende verzekeringen vergoedt nog uren extra.

Direct contact of verwijzing

U kunt direct naar de ergotherapeut. Sinds 2012 vergoeden de zorgverzekeraars de therapie volgens DTE. Dat is Directe Toegang Ergotherapie. Wanneer uw huisarts of specialist u doorstuurt, is een verwijzing noodzakelijk. Op de verwijzing moeten uw persoonsgegevens staan, de diagnose, de vraag voor de ergotherapeut en de gegevens van de arts. Wanneer de verwijzing naar ons wordt toegestuurd, nemen wij binnen 3 werkdagen contact op voor een therapieafspraak. Voor een afspraak kunt u ons ook bellen, mailen of een contactformulier op de website invullen.

  • Tarieven
  • 5000 – Enkelvoudige extramurale ergotherapie € 82,00
  • 5001 – Toeslag thuisbehandeling voor enkelvoudige extramurale ergotherapie € 12,00
  • 5004 – Intake en onderzoek ergotherapie na verwijzing € 82,00
  • 5005 – Screening en intake en onderzoek ergotherapie € 82,00
  • 5018 – Verslaglegging ergotherapie aan derden € 82,00