Ergotherapie helpt mensen bij het zo goed mogelijk (blijven) uitvoeren van belangrijke dagelijkse activiteiten. Als volwassene wordt er vaak veel van je verwacht. Denk bijvoorbeeld aan je werk uitvoeren, het huishouden doen, kinderen verzorgen en hobby’s/sport uitvoeren. Soms kan dit door omstandigheden veel moeite kosten. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een ziekte, chronische aandoening, overbelasting of trauma. Dit kan zowel fysieke als mentale klachten geven. Daarnaast kan ook de zorg voor iemand in uw omgeving toenemen wanneer diegene ziek is en meer ondersteuning nodig heeft.

Wat kan een ergotherapeut voor u betekenen?

Bij de therapie kijken we wat goed gaat en op welk punt u vastloopt of niet meer verder kunt. Soms is het uitvoeren van praktische handelingen nog goed mogelijk, maar wordt het moeilijker om de structuur en de dagindeling te handhaven. Soms kan juist het praktisch handelen moeilijker worden, bijvoorbeeld het zetten van koffie, maaltijden bereiden, huishoudelijke taken uitvoeren of wassen en aankleden. We kijken dan samen wat u nodig heeft om veilig en zelfstandig te kunnen blijven functioneren om een zo goed mogelijk kwaliteit van leven te ervaren.

Iedereen wordt ouder en graag willen we dat iedereen zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Met de ergotherapeut wordt er gekeken wat de problemen en mogelijkheden/wensen zijn. Samen worden er doelen bepaald en wordt hier aan gewerkt. Soms met training en advies, een andere keer door een aanvraag voor een voorziening/hulpmiddel in huis of op de werkplek.

Een ergotherapeutische behandeling kan bestaan uit?

  • Advies over uw energieverdeling van de dag als u vermoeidheid of pijn ervaart.
  • Training van belangrijke alledaagse activiteiten wanneer deze moeilijk gaan door bijvoorbeeld reuma of een aangedane arm na een beroerte (bijvoorbeeld aankleden, wassen/douchen, eten en drinken).
  • Training van een (aangepaste) hobby (bijvoorbeeld éénhandig breien of fotograferen).
  • Ergonomische adviezen voor werk en werkplek.
  • Advies en begeleiding bij het aanvragen van voorzieningen in huis.
  • Advies en begeleiding bij het aanvragen van hulpmiddelen voor alledaagse activiteiten.
  • Advies, begeleiding bij het aanvragen en training van een verplaatsingsmiddel (bijvoorbeeld trippelstoel, rolstoel, driewielfiets, scootmobiel).
  • Behandelen, adviseren en ondersteunen van thuiswonende dementerenden en hun mantelzorgers.
  • Behandelen, adviseren en ondersteunen van overige mantelzorgers.

Vergoedingergotherapie

Ergotherapie bij volwassen wordt vergoed door de zorgverzekering. Dit gaat wel eerst ten koste van uw eigen risico. U heeft 10 uur standaard in het basispakket zitten. Sommige aanvullende pakketten hebben nog 3 tot 5 uur extra, dit kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar. Voor ergotherapie is meestal geen verwijzing nodig.

Meer informatie over vergoedingen van ergotherapie, vindt u hier.