Een werkplekonderzoek kan bijdragen aan het verminderen van het verzuim en het verhogen van de productiviteit. Gemiddeld genomen gaan er 39 werkdagen verloren per 1000 werkdagen. Zo valt te lezen in gepubliceerde cijfers van het CBS.

Wat is een werkplekonderzoek?

Bij een werkplekonderzoek wordt de ergonomie op de werkplek, de fysieke belastbaarheid van de werknemer, de eventuele aanwezige lichamelijke klachten en de psychosociale omstandigheden van de werknemer in kaart gebracht. Het doel van een werkplekonderzoek is om met ergonomische aanpassingen, het geven van instructies op gebied van houding en bewegingen aan de werknemer en aanbevelingen richting werkgever te komen tot een zo optimaal mogelijke werkomgeving en werkbeleving. Een werkplekonderzoek is bedoeld om lichamelijke klachten te verhelpen of te voorkomen. Deze klachten kunnen komen door een verkeerde werkhouding of het gebruik van verkeerde instrumenten tijdens het werk. Met dit werkplekonderzoek is het mogelijk om de klachten van werknemers te verminderen.

Voor wie is een werkplekonderzoek?


Een werkplekonderzoek is bestemd voor elk beroep; voor zowel werknemers met een zittend beroep als werknemers in een beroep die het lichaam zwaar belasten. Een werkplekonderzoek wordt op 2 verschillende manieren aangeboden. Hierin wordt verschil gemaakt tussen preventief (nieuwe medewerker) en curatief (klachten aanwezig) onderzoek. Een onderzoek kan plaats vinden wanneer er een nieuwe werknemer binnen de organisatie is gekomen of dat een medewerker een nieuwe werkplek krijgt. Dit onderzoek zal zich met name richten op het juist instellen van de werkstoel, het op goede hoogte brengen van het werkblad en een goede ordening op de werkplek. Ook kan een onderzoek plaats vinden wanneer een medewerker klachten heeft. Deze klacht kan gericht zijn op de werkomgeving, een gezondheidsklacht of een lichamelijke beperking. Het werkplekonderzoek wordt dan ingezet om de situatie te verbeteren en mogelijke bezwaren of klachten zo ver als mogelijk te verhelpen.

Hoe ziet een werkplekonderzoek eruit?

We bekijken hoe de werkplek afgestemd is op de werkzaamheden en brengen mogelijke risico’s in kaart. We beoordelen of de werkhouding en werkwijze van medewerkers efficiënt is en de ergonomische omstandigheden optimaal gebruikt worden. Aan de hand hiervan geven we advies over het ergonomisch instellen van de werkplek en het verbeteren van de werkgewoonten. De uitslag van het werkplekonderzoek wordt middels een verslag opgestuurd naar de werknemer en werkgever. Het verslag bevat met name praktische adviezen om de knelpunten weg te nemen.

Wat levert het op?

  • Kosten besparen door vermindering verzuim
  • Verhogen van de productiviteit
  • Verbeteren van de inzetbaarheid
  • Tevreden en gemotiveerde werknemers

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.