Om de samenwerking optimaal te laten verlopen, vragen wij uw aandacht voor onderstaande informatie en voorwaarden.

Wij leggen persoonsgegevens van u vast. Wij gebruiken deze gegevens om met u te kunnen communiceren, om te kunnen declareren met uw zorgverzekeraar, om uw behandeldossier te kunnen gebruiken en om overleg te kunnen plegen met uw huisarts of medisch specialist. Uw gegevens worden digitaal verwerkt en worden opgeslagen op een beveiligde server.

Wij leggen een medisch dossier aan, waarin wij vastleggen welke klachten u hebt, wat het verloop is, welke behandeling u bij ons krijgt, wat het doel is van de behandeling en wat de effecten zijn van de behandeling. Daartoe gebruiken wij onder andere meetinstrumenten en vragenlijsten.

Indien van toepassing geeft u toestemming voor het uitwisselen van informatie met uw werkgever en/of school.

Bij het afsluiten van de behandeling vragen wij u een klanttevredenheidsenquête in te vullen. Hiervoor zult u benaderd worden door een extern bureau.

Om de kwaliteit van ons handelen te meten en verder te vergroten verzamelen en versturen wij anoniem data uit alle gegevens.

U hebt het recht uw gegevens in te zien, te wijzigen en te verwijderen.

Indien u een afspraak niet na kunt komen, dient u die uiterlijk 24 uur van tevoren af te zeggen. Bij niet of te laat afzeggen, zijn wij genoodzaakt de kosten van de voorgenomen behandeling bij u in rekening te brengen. Deze voor ons niet ingevulde tijd kunnen wij niet bij de zorgverzekeraar declareren, omdat er geen behandeling heeft plaatsgevonden.

Wanneer u verzekerd bent voor fysiotherapie zullen wij de behandelingen bij uw zorgverzekeraar declareren. U bent zelf verantwoordelijk voor de controle van het verzekeringsrecht op uw behandelingen.

Ergotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Wij declareren de behandelingen bij uw zorgverzekeraar. Dit gaat ten laste van uw eigen risico.

Indien uw verzekeraar de behandeling niet (meer) vergoedt, ontvangt u van ons een factuur. Deze dient binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn betaald.