Pijn in de benen tijdens het lopen is een van de meest kenmerkende symptomen bij de diagnose perifeer arterieel vaatlijden (PAV).

Dit wordt ook wel etalagebenen genoemd. Dit verwijst naar het veelvuldig stilstaan voor etalages van patiënten die bij het lopen pijn in de benen ervaren ten gevolge van een vernauwing of afsluiting van een slagader naar of in de benen.

De oorzaak

24092015_September_LouwenMuilwijk-26De oorzaak van de vernauwing of afsluiting is vrijwel altijd het gevolg van vetafzetting in de wand van de slagader en verkalking van de wand (atherosclerose). Roken is samen met suikerziekte verreweg de belangrijkste oorzaak hiervan. Er zijn echter ook wel mensen die nooit gerookt hebben en toch deze aandoening krijgen. Tijdens het lopen hebben de beenspieren meer zuurstof en dus meer bloed nodig. Bij gebrek aan zuurstof ontstaat verzuring van de spieren, wat de krampende pijn veroorzaakt. Een typische klacht bij etalagebenen is pijn na een stukje lopen. Na een poosje rusten (door bijvoorbeeld voor een etalage een poosje staan te kijken, vandaar de Nederlandse benaming) zakt de pijn weer wat af en kan de patiënt weer verder lopen. De afstand die de patiënt nog kan lopen zonder pijn te krijgen is een praktische maat voor de ernst van de aandoening.

Wat te doen bij de diagnose Perifeer Arterieel Vaatlijden?

Het belangrijkste is niet roken, gezond eten en voldoende lichaamsbeweging. Stoppen met roken is juist bij deze ziekte uitermate belangrijk en als de cliënt dit niet doet zullen de klachten meestal snel toenemen. Daarnaast is het ontzettend belangrijk om veel te lopen en met name veel door de pijn heen te lopen.

De behandeling van de fysiotherapie zal gericht zijn op het informeren en adviseren, looptraining en krachtoefeningen om de benen sterker te maken. Door deze intensieve behandeling kunnen de klachten afnemen of zelfs verdwijnen.

Chronisch ZorgNet

Tevens zijn meerdere therapeuten aangesloten bij het Chronisch ZorgNet, kijk hier voor meer informatie.