kinderenErgotherapie is ook bij kinderen voornamelijk gericht op het zelfstandig functioneren. De ergotherapie richt zich op de zelfstandigheid in het zorgen, spelen en leren van kinderen. Een kind is altijd bezig om nieuwe ervaringen op te doen en op te groeien. Soms lukt het door omstandigheden niet een activiteit voldoende uit te voeren, dit kan komen door een beperking, chronische ziekte of na een ongeval.

Samen met de ergotherapeut wordt gekeken naar de problemen, maar ook naar de mogelijke wensen en oplossingen. De ergotherapeut zal samen met kind en/of ouders de doelen opstellen waaraan gewerkt kan worden.

Voorbeelden

  • Schrijftraining (Oefenen van de fijne motoriek, vloeiend en regelmatig schrijven, de juiste pengreep)
  • Schoolmeubilair aanpassen en begeleiding bij de aanvraag.
  • Woningaanpassingen (toegankelijkheid van de woning, begeleiding bij de aanvraag)
  • Vervoer (als het zelfstandig verplaatsen buitens – of binnenshuis niet meer goed gaat, begeleiding bij de aanvraag)
  • Hulpmiddelen (als je een hulpmiddel/voorziening nodig hebt om beter te functioneren kan de ergotherapeut samen met jou op zoek gaan naar het beste middel)