Ergotherapie bij kinderen is gericht op het zelfstandig functioneren van een kind. Kinderen hebben soms moeite om mee te komen met leeftijdsgenootjes. Dit kan komen door bijvoorbeeld een ontwikkelingsachterstand of een lichamelijke of verstandelijke beperking, maar ook door leer- of gedragsprobleem. Hierdoor kan het zijn dat het kind net iets meer moeite heeft met schrijven, zichzelf aankleden of instructies opvolgen dan kinderen van dezelfde leeftijd.

Bij ergotherapie bij kinderen wordt niet zozeer de oorzaak behandeld. Het kind en de ouders worden geleerd om er mee om te gaan. Hierbij is het doel dat het kind op deze manier zoveel mogelijk ‘normale’ dingen kan doen ondanks de eventuele beperking. Dit wordt gedaan door te oefenen, hulpmiddelen aan te reiken en gebruik te maken van de sterke kanten van het kind. Ergotherapie bij kinderen richt zich op de zelfstandigheid van kinderen in de zelfverzorging, in het spelen en in het leren.

kinderen

De ergotherapeut onderzoekt waar de problemen liggen door middel van een intakegesprek met ouders en het kind en het doen van observaties. Vervolgens wordt met de ouders en het kind doelen besproken die voor hen belangrijk zijn. Hier wordt een behandelplan op geformuleerd.

Voorbeelden waar samen met een ergotherapeut aan gewerkt kan worden:

  • Schrijftraining (bijv. vloeiend en regelmatig schrijven, pengreep);
  • Fijne motoriek (bijv. kralen rijgen, blokjes stapelen);
  • Knutselvaardigheden (bijv. scheuren, knippen, plakken, kleuren);
  • ADL training (bijv. aan- en uitkleden, veters strikken, eten en drinken);
  • Planmatig werken (bijv. als een kind moeite heeft met het opvolgen van instructies en zelfstandig aan de slag te gaan);
  • Woningaanpassingen of aanpassingen op school (advies + begeleiding in aanvraag);
  • Verplaatsen binnenshuis en buitenshuis (advies + begeleiding aanvraag).

Het intakegesprek, de observaties en de behandeling kunnen thuis of op de praktijk plaatsvinden. Observaties kunnen daarnaast ook op school worden gedaan.

Vergoeding

Ergotherapie bij kinderen is voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Het wordt 100% vergoed door de zorgverzekering en gaat niet ten koste van uw eigen risico. U heeft 10 uur standaard in het basispakket zitten. Sommige aanvullende pakketten hebben nog 3 tot 5 uur extra, dit kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar. Voor ergotherapie bij kinderen is meestal geen verwijzing nodig.

Meer informatie over vergoedingen van ergotherapie, vindt u hier.