Wekelijks wordt er in het zwembad van ABC Fitness hydrotherapie gegeven onder leiding van fysiotherapeut Maurice Grashuis.

Hydrotherapie is fysiotherapie in het water. Oefeningen in het water zijn minder belastend voor de gewrichten, waardoor het voor veel mensen geschikt zal zijn.

Te denken valt aan de volgende aandoeningen: reuma en fibromyalgie, artrose, overgewicht, neurologische aandoeningen als m. Parkinson, MS, spierziekten, balansproblemen en klachten als gevolg van oncologische aandoeningen.
Aangezien wij als pluspraktijk het belangrijk vinden dat elke individuele patiënt de beste therapie krijgt, zal er altijd eerst een intakegesprek plaatsvinden. Tijdens dit gesprek wordt de hulpvraag geïnventariseerd, de klachten in kaart gebracht, bepaald wat de beste therapie is en in overleg met de patiënt een behandelplan opgesteld. Hydrotherapie kan een aanvulling zijn op therapie op het droge.