Lage rugklachten zijn de klachten die het meest voorkomen in de fysiotherapie.

Lage rugklachten bevinden zich onderin de rug ter hoogte van de lendenwervels. De klachten kunnen bestaan uit pijn of stijfheid. Pijn kan soms uitstralen naar één of beide billen of benen.

Soms zijn er, naast lage rugklachten, nog bijkomende klachten als gevolg van de rugklachten. Deze klachten worden vaak ook minder bij behandeling van de lage rug.
Voorbeelden hiervan zijn:

  • Tintelingen in één of beide benen;
  • Krachtsverlies in één of beide benen;
  • ‘Instabiel’ gevoel in de lage rug of heupen.

In meer dan 95% van de gevallen wordt geen duidelijke lichamelijke afwijking gevonden voor de klachten. Dit worden ‘aspecifieke lage rugklachten’ genoemd. Bij aspecifieke lage rugpijn is het dus onduidelijk waar de pijn precies vandaan komt. Het is wel gebleken dat een verstoorde balans tussen belasting (de krachten op de rug) en belastbaarheid (wat iemand lichamelijk, maar ook geestelijk aankan) meespeelt. Onbewuste angst voor bewegen kan bijvoorbeeld een grote rol spelen. Ook al is de oorzaak lastig vast te stellen, dat betekent niet dat u geen pijn voelt of dat er sprake is van verbeelding.

Er kan ook een duidelijke oorzaak voor de klachten aanwezig zijn. Dit worden ‘specifieke lage rugklachten’ genoemd.
Voorbeelden hiervan zijn:

  • Hernia;
  • Artrose;
  • Wervelbreuk;
  • Stenose (vernauwing).

Wanneer u bij ons komt met lage rugklachten wordt gestart met een vraaggesprek om uw klachten in kaart te brengen. Vervolgens volgt een lichamelijk onderzoek, om de pijnlijke bewegingen en bewegingsbeperkingen te beoordelen. Na het vraaggesprek en het onderzoek kan uw therapeut een diagnose stellen over de oorzaak van de lage rugklachten en hierbij, samen met u een passend behandelplan opstellen. De therapeut zal u altijd uitleggen wat er met de rug aan de hand is en wat de beweegredenen zijn voor de behandeling.

Fysiotherapie is ook nodig voor een voorspoedig herstel na een operatie aan de wervelkolom. Wij helpen u met het langzaam opbouwen van oefeningen en bewegingen, zodat de wervelkolom weer op krachten komt en u al uw gewenste dagelijkse handelingen weer goed uit kan voeren.
Kijk hier voor meer informatie over een operatie van de rug (wervelkolom).

Binnen Louwen & Muilwijk zijn er verschillende specialisten die lage rugklachten behandelen. Zo kunnen de klachten worden behandeld door een manueel therapeut, maar ook manueel therapie volgens de Marsman methode of de McKenzie therapie behoren tot de mogelijkheden.

Voor behandelingen van de lage rugklachten zijn wij aangesloten bij FysioTopics en Rugnetwerk Zwolle. Dit zijn verenigingen van samenwerkende fysiotherapiepraktijken. Deze verenigingen bevorderen en controleren de kwaliteit van de deelnemende praktijken. Hierdoor bent u bij ons verzekerd van een passende en kwalitatief goede behandeling van uw klachten, volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten.