Wanneer u ouder wordt en de beweeglijkheid afneemt

Mensen die ouder en minder beweeglijk worden, kunnen daardoor belemmeringen of klachten ervaren. Denk hierbij aan problemen ten gevolge van een ziekte, zoals de ziekte van Parkinson, suikerziekte (Diabetes Mellitus), botontkalking (osteoporose) of problemen gerelateerd aan een beroerte, slijtage (artrose), verschillende operaties, een opname, COPD en hartproblemen.

belgisch trottoir

Ze komen hiervoor doorgaans in aanraking met de fysiotherapeut voor ouderen, de geriatriefysiotherapeut. De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en cliënten/patiënten met een hoge (biologische) leeftijd die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek. Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten die bijvoorbeeld door beroerte, dementie of een gebroken heup verschijnselen vertonen van ouderdom.

Wanneer naar de fysiotherapeut voor ouderen?
De geriatriefysiotherapeut heeft verschillende aandachtsgebieden:

 • Aansterken na operatie of ziekenhuisopname;
 • Balansproblemen;
 • Botontkalking (osteoporose);
 • Geheugenproblematiek (dementie, Alzheimer etc.);
 • Hart– en longproblemen;
 • Lichamelijke klachten, bijvoorbeeld slijtage (artrose), reuma;
 • Loopproblemen;
 • Neurologische aandoeningen, bijvoorbeeld de Ziekte van Parkinson of Multiple Sclerose (MS);
 • Problemen met alledaagse activiteiten, zoals: lopen, opstaan uit de stoel of traplopen;
 • Revalideren na:
 • Slijtage (artrose);
 • Vallen;
 • Verwardheid.

De geriatriefysiotherapeut werkt vanuit specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden. De patiënten doen vooral oefentherapie, gericht op het herwinnen van en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid. De oefentherapie is met name gericht op het verminderen van klachten in het dagelijkse bewegen en het voorkomen van achteruitgang. De behandeling bestaat bijvoorbeeld uit:

 • Looptraining;
 • Evenwichtsoefeningen;
 • Valpreventie;
 • Vergroten van kracht en conditie.

Daarnaast staat advies en begeleiding ook centraal in de behandelingen. Op deze manier blijft u zo zelfstandig mogelijk in de dagelijkse handelingen.
Een ander aspect van de behandeling is het adviseren en begeleiden van gezinsleden en eventuele mantelzorgers.
Mocht u door afgenomen mobiliteit niet naar de praktijk kunnen komen, dan kan de fysiotherapeut u thuis bezoeken.

Team ouderenzorg Louwen & Muilwijk
Binnen Louwen en Muilwijk is er een team ouderenzorg met verschillende disciplines en specialisaties waaronder geriatriefysiotherapie, ergotherapie, diëtetiek, logopedie en podotherapie. Wanneer dat nodig is wordt er samen gewerkt om u zo goed als mogelijk van dienst te zijn. Tevens worden de behandelingen op elkaar afgestemd. Voor meer informatie kijk op team ouderenzorg.

Rechtstreeks naar de geriatriefysiotherapeut
Zonder verwijzing van een arts kunt u naar de geriatriefysiotherapeut. Als u vanwege uw mobiliteit niet naar de praktijk kunt komen, dan kunt u (met een verwijzing) ook aan huis worden behandeld.

Samenwerking
Indien nodig wordt de behandeling afgestemd met andere zorgverleners zoals; huisarts, praktijkondersteuner van de huisarts (POH), specialisten in het ziekenhuis, thuiszorg, psycholoog en eventueel mantelzorger.

Kwaliteit
Geriatriefysiotherapeuten hebben na de basisopleiding fysiotherapie een post hbo- of masteropleiding geriatriefysiotherapie gevolgd. De kwaliteit van de geriatriefysiotherapeut wordt gewaarborgd door Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF).

Wat is geriatriefysiotherapie?