De meeste klachten waarvoor u behandeld wordt, behoren niet tot de basiszorg, maar tot de aanvullende zorg. Hiervoor hoeft u geen eigen risico te betalen aan uw zorgverzekeraar. U heeft recht op een aantal vergoedingen dat afhankelijk is van het type aanvullende polis.

Mocht de aandoening waarvoor u behandeld wordt, behoren tot aandoeningen die staan op de zo genoemde chronische lijst, dan worden deze behandelingen vanaf de 21e behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. Uw zorgverzekeraar zal hiervoor een eigen risico berekenen wat voor 2022 is vastgesteld op € 385,-. De eerste 20 behandelingen worden gedeclareerd vanuit uw aanvullende verzekering. Indien u onvoldoende behandelingen vergoed krijgt vanuit de aanvullende verzekering dient u zelf de behandelingen tot de 20e behandeling te betalen.

Meer informatie over vergoedingen, vindt u hier.

De tarieven die wij hanteren voor behandelingen fysiotherapie vindt u hieronder:

 • Tarieven
 • Screening
  € 12,00
 • Screening en intake & onderzoek
  € 55,00
 • Intake en onderzoek na verwijzing
  € 55,00
 • Toeslag behandeling aan huis
  € 12,00
 • Zitting fysiotherapie
  € 35,00
 • Zitting geriatriefysiotherapie
  €47,00
 • Zitting manuele therapie
  € 45,00
 • Zitting oedeemtherapie
  € 45,00
 • Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek
  € 60,00
 • Eenvoudige korte rapporten fysiotherapie
  € 40,00
 • Niet nagekomen afspraak
  € 27,00

Bij gecontracteerde zorg verschilt het tarief per zorgverzekeraar.