De meeste klachten waarvoor u behandeld wordt, behoren niet tot de basiszorg, maar tot de aanvullende zorg. Hiervoor hoeft u geen eigen risico te betalen aan uw zorgverzekeraar. U heeft recht op een aantal vergoedingen dat afhankelijk is van het type aanvullende polis.

Mocht de aandoening waarvoor u behandeld wordt, behoren tot aandoeningen die staan op de zo genoemde chronische lijst, dan worden deze behandelingen vanaf de 21e behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. Uw zorgverzekeraar zal hiervoor een eigen risico berekenen wat voor dit jaar is vastgesteld op € 385,-. De eerste 20 behandelingen worden gedeclareerd vanuit uw aanvullende verzekering. Indien u onvoldoende behandelingen vergoed krijgt vanuit de aanvullende verzekering dient u zelf de behandelingen tot de 20e behandeling te betalen.

Meer informatie over vergoedingen, vindt u hier.

De tarieven die wij hanteren voor behandelingen fysiotherapie vindt u hieronder:

 • Tarieven
 • 1000 – Zitting fysiotherapie € 42,00
 • 1001 – Zitting fysiotherapie inclusief toeslag uitbehandeling € 57,00
 • 1200 – Zitting manuele therapie € 52,00
 • 1201 – Zitting manuele therapie inclusief toeslag uitbehandeling € 67,00
 • 1400 – Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek
  € 67,00
 • 1401 – Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek inclusief toeslag uitbehandeling € 82,00
 • 1500 – Zitting oedeemtherapie
  € 52,00
 • 1501 – Zitting oedeemtherapie inclusief toeslag uitbehandeling € 67,00
 • 1700 – Lange zitting voor patiënten met complexe aandoeningen € 62,00
 • 1701 – Lange zitting fysiotherapie met complexe aandoeningen inclusief toeslag uitbehandeling € 77,00
 • 1775 – Zitting geriatriefysiotherapie
  €52,00
 • 1776 – Zitting geriatriefysiotherapie inclusief toeslag voor uitbehandeling € 67,00
 • 1864 – Screening en intake & onderzoek fysiotherapie
  € 62,00
 • 1870 – Intake en onderzoek na verwijzing
  € 62,00
 • 1871 – Intake en onderzoek na verwijzing inclusief toeslag € 47,00
 • 1902 – Verslaglegging fysiotherapie aan derden € 47,00
 • 1920 – Telefonische zitting € 42,00
 • 1960 – Niet nagekomen afspraak
  € 32,00

Bij gecontracteerde zorg verschilt het tarief per zorgverzekeraar.