In 2019 heeft het coronavirus tot de COVID-19-pandemie geleidt. In de acute fase kunnen klachten voordoen als een benauwd gevoel, koorts, verlies van smaak en/of geur, hoesten en keelpijn. Deze symptomen verdwijnen bij de meeste mensen na enkele dagen tot weken.  

Een aantal mensen blijft langdurig klachten houden of krijgt te maken met terugkerende gezondheidsklachten na de acute fase. Wanneer de symptomen minstens twee maanden aanhouden (3 tot 6 maanden na de eerste bestemming) is sprake van long-COVID/post-COVID. Long-COVID treft niet iedereen op dezelfde manier. Kenmerkende klachten van long-COVID zijn hoofdpijn, vermoeidheid, geheugenverlies, concentratieproblemen en ademhalingsmoeilijkheden. 

Over het ontstaan en het verloop van long-COVID is nog weinig bekend, daar is meer onderzoek voor nodig. Wel is duidelijk geworden dat spierherstel minder snel plaatsvindt bij mensen met long-COVID, en dat bij hen de energiecentrales van de cellen verminderd functioneren.  

Long-COVID kan een grote impact hebben op het dagelijks leven van mensen. Vanwege vermoeidheidsklachten en cognitieve problematiek kunnen mensen belemmeringen ervaren op het gebied van werk, huishoudelijke taken, zelfzorg, zorg voor de ander, vrijetijdsbesteding en sociale activiteiten. (Opnieuw) balans vinden in de dagelijkse activiteiten en de rollen die iemand vervult is dan van groot belang. 

Bij dat laatste kan een ergotherapeut u ondersteunen. In eerste instantie vindt een kennismakingsgesprek plaats waarbij samen gekeken wordt waar u tegen aan loopt in het dagelijks leven ten gevolge van long-COVID. Om een volledig beeld te krijgen kan het nodig zijn een weekplanning in kaart te brengen of een observatie te doen. Vervolgens zal gezamenlijk de doelen opgesteld worden om de problemen ten aanzien van vermoeidheid, prikkelverwerking en cognitieve problematiek te verminderen. 

De behandeling kan bijvoorbeeld bestaan uit:  

  • Educatie  
  • Energiemanagement 
  • ADL training 
  • Fysieke training 
  • Omgaan met cognitieve problematiek zoals geheugenverlies en concentratieproblemen  
  • Aanpassen van betekenisvolle activiteiten 

Het uitgangspunt hierbij zal zijn dat de belasting-belastbaarheid opnieuw in evenwicht is, de opbouw geleidelijk verloopt en betekenisvolle activiteiten (weer) uitgevoerd kunnen worden.