Ruim twee derde van de mensen heeft weleens last van hoofdpijn. Dit kan variëren van een lichte, zeurende hoofdpijn tot een hoofdpijn die het functioneren compleet belemmert.

Er bestaan veel verschillende vormen van hoofdpijn. Soms is de hoofdpijn duidelijk te herleiden naar een bepaalde oorzaak, maar in veel gevallen is de oorzaak niet volledig te verklaren.
De meest voorkomende vormen van hoofdpijn die door een fysiotherapeut behandeld worden, zijn: Spierspanningshoofdpijn (ook wel: Tension Type Headache) en cervicogene hoofdpijn.

Spierspanningshoofdpijn

Spierspanningshoofdpijn is een vorm van hoofdpijn als gevolg van spierspanning in de nek. Hierbij ontstaat pijn op het voorhoofd, de slaap en/of de schedelrand aan de achterzijde van het hoofd. Deze vorm van hoofdpijn treedt vaak op in combinatie met nekklachten.

Cervicogene hoofdpijn

Cervicogene hoofdpijn treedt op als gevolg van een specifieke bewegingsbeperking van de nekwervels. Vaak heeft u hierbij hoofdpijn op het voorhoofd of de zijkant van het hoofd, meestal aan één zijde.

Oorzaak

Hoofdpijn wordt vaak veroorzaakt door een combinatie van factoren en oorzaken. Denk hierbij aan houding, stressfactoren, overbelasting, bewegingsbeperkingen in de nek en spierspanning in de nek. Ook hoofdpijnvormen als migraine komen soms samen met één van deze factoren. Bij migraine is er sprake van bonzende hoofdpijn, vaak gepaard met misselijkheid en gevoeligheid voor licht en geluid. Migraine zelf is niet met fysiotherapie te verhelpen, maar toch kan fysiotherapie vaak verlichting geven door de andere factoren te behandelen.

Wanneer u bij ons komt met hoofdpijnklachten wordt gestart met een vraaggesprek om uw klachten in kaart te brengen. Vervolgens volgt een lichamelijk onderzoek, om eventuele pijnlijke bewegingen en bewegingsbeperkingen van de nek te beoordelen. Daarnaast bestaan er specifieke testen om de bron van de hoofdpijn te onderzoeken. Deze zal de therapeut bij u uitvoeren. Na het vraaggesprek en het onderzoek kan uw therapeut een diagnose stellen over de oorzaak van de hoofdpijnklachten en een hierbij passend behandelplan opstellen. De therapeut zal u altijd uitleggen wat de diagnose inhoudt en wat de beweegredenen zijn voor de behandeling.

Behandeling

De behandeling kan bestaan uit verschillende vormen. Mogelijk worden er specifieke technieken voor de beweeglijkheid van de nek uitgevoerd. Ook spierontspannende technieken en oefeningen om de nek beter te laten bewegen behoren tot de mogelijkheden. Naast fysiotherapie kan ook manueel therapie een uitkomst bieden bij hoofdpijnklachten. Uw therapeut zal de mogelijkheden ten aanzien van manueel therapie indien nodig met u bespreken.